13.01.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u decembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju decembra, prema preliminarnim podacima, iznosile su 13,5 milijardi evra, što je za 648,1 milion evra više nego na kraju novembra.

Tokom 2020. godine devizne rezerve su očuvane na adekvatnom i stabilnom nivou (povećane su za 113,2 miliona evra), čime je dodatno ojačana otpornost domaćeg finansijskog sistema na potrese iz međunarodnog okruženja.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 130 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju decembra iznosile su 11,1 milijardu evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u decembru ostvareno je u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti (neto 90,9 miliona evra), što je doprinelo smanjenju javnog duga Republike Srbije.

Na povećanje deviznih rezervi u decembru uticali su u najvećoj meri prilivi po osnovu privatizacije Komercijalne banke (395,0 miliona evra) i aktivnosti Narodne banke Srbije neto kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat spot i svop transakcija +244,0 miliona evra). Dodatni doprinos većem nivou deviznih rezervi dali su neto prilivi po osnovu donacija (122,4 miliona evra), efikasnog upravljanja deviznim rezervama i ostalim osnovima (ukupno 47,0 miliona evra). Navedeni prilivi višestruko su nadmašili odlive po osnovu pomenutog neto razduženja države (90,9 miliona evra), devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka, kao i po drugim osnovima (ukupno neto 55,7 miliona evra), i u potpunosti su amortizovali negativan uticaj tržišnih faktora (ukupno neto 13,7 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru iznosio je 693,5 miliona evra i bio je za 135,1 milion evra veći nego u prethodnom mesecu. U 2020. godini, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 6.565,7 miliona evra.

U decembru, kao i u 2020. godini, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u decembru neto kupila 170 miliona evra. U 2020. godini, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, a u uslovima znatno pojačane globalne neizvesnosti usled krize izazvane pandemijom, neto prodala 1.450 miliona evra.

Kabinet guvernera