13.01.2021.

Mobi banka a.d. Beograd omogućila plaćanje računa/faktura skeniranjem NBS IPS QR koda

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Mobi banka a.d. Beograd omogućila je svojim korisnicima platnih usluga da putem funkcije „IPS skeniraj” plaćaju račune/fakture na kojima je prikazan NBS IPS QR kod. Prema obaveštenju Mobi banke a.d. Beograd, plaćanje računa skeniranjem NBS IPS QR koda omogućeno je novom verzijom aplikacije za mobilno bankarstvo i ovakva plaćanja izvršavaju se kao instant plaćanja.

Više informacija o uslugama instant plaćanja Mobi banke a.d. Beograd može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.

Sektor za platni sistem