02.02.2021.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama u januaru

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 16,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,0 miliona, ili 18,0%, čine nalozi za plaćanje u kliring sistemu, a 13,4 miliona, ili 82,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 860.487, od čega je 705.131 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 155.357 prosečan broj plaćanja u kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.583,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliring sistemu 32,5 milijardi dinara, ili 0,4% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 451,8 milijardi dinara, a prosečna vrednost prometa u kliring sistemu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 10.545 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 2.544 plaćanja, u vrednosti od 40.370.658,45 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera