02.02.2021.

Rad IPS NBS sistema u januaru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365,  za 31 dan u januaru realizovano je 2.482.778 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 80.090, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 20,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 660,2 miliona dinara.

Sektor za platni sistem