10.02.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u januaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara iznosile su 13.602,9 miliona evra, što je 111,3 miliona evra više nego u decembru 2020. godine.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 135 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 11.283,9 miliona evra i u odnosu na kraj 2020. godine povećane su za 153,2 miliona evra.

Rast bruto deviznih rezervi iz decembra prošle godine nastavljen je u januaru tekuće godine, čime je dodatno ojačana otpornost domaćeg finansijskog sistema na potrese iz međunarodnog okruženja.

Povećanje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije u januaru rezultat je neto priliva po osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama i ostalim osnovima (ukupno 41,7 miliona evra), aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu s kraja prošle godine i u januaru ove godine (ukupan neto efekat svop i spot transakcija +13,0 miliona evra), donacija (36,3 miliona evra), a ostvaren je i pozitivan neto tržišni efekat (64,5 miliona evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive iz deviznih rezervi usled uobičajenih aktivnosti banaka po osnovu devizne obavezne rezerve i po drugim osnovima (ukupno neto 44,2 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 576,9 miliona evra i bio je za 116,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

U januaru je vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena, a Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu neto prodala 105 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru na domaćem deviznom tržištu.

Kabinet guvernera