18.02.2021.

Rekordan broj plaćanja u platnim sistemima čiji je operator Narodna banka Srbije

U IPS sistemu i RTGS i kliring sistemima Narodne banke Srbije u sredu, 17. februara, realizovan je rekordan broj plaćanja od početka rada tih sistema.

U sistemu za instant plaćanja Narodne banke Srbije (IPS NBS sistem), 17. februara 2021. godine realizovano je 163.478 plaćanja, u iznosu od 1.401.716.305,93 dinara, što predstavlja novi rekordan dnevni broj realizovanih transakcija, kao i drugi po redu dan s najvećim prometom realizovanih transakcija u sistemu za instant plaćanja Narodne banke Srbije od početka rada navedenog sistema.

U RTGS i kliring sistemima Narodne banke Srbije, 17. februara realizovano je 1.958.097 plaćanja, što, takođe, predstavlja dan s najvećim brojem realizovanih transakcija od početka rada ovih sistema.

RTGS sistem Narodne banke Srbije je centralni platni sistem u Republici Srbiji, dok je kliring sistem Narodne banke Srbije sistem u kome se transakcije izvršavaju na osnovu međubankarskog multilateralnog neto obračuna.

Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije predstavlja najsavremeniji način plaćanja koji trenutno postoji u svetu i radi 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini. Zahvaljujući njemu, građani i privreda Republike Srbije imaju na raspolaganju mogućnost da svoje platne transakcije izvršavaju s bilo kod mesta i kada god za tim imaju potrebu, odnosno i vikendom, neradnim danima ili noću, a primalac plaćanja novčana sredstva dobija za dalje raspolaganje za svega nekoliko sekundi. Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije počeo je s radom 22. oktobra 2018. godine, jedan je od prvih sistema te vrste u svetu i od dana kada ga je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković pustila u rad funkcioniše izuzetno uspešno, uz visok i stalno rastući broj plaćanja koje građani i privreda Republike Srbije izvrše upotrebom navedenog sistema.

Sektor za platni sistem