19.02.2021.

Rezultati januarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima januarske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su stabilno kretanje blizu nivoa od 2,0%, koliko su i iznosila za januar 2022. Privrednici za isti period očekuju nešto nižu inflaciju od 1,5%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima (za januar 2023. godine), ona su kod finansijskog sektora ostala nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu i iznose 2,3%, dok su očekivanja privrednika nastavila da se kreću blizu nivoa od 2,0% i u januaru su iznosila 1,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera