22.02.2021.

Kretanje inflacije u januaru

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija u januaru 2021. iznosila je 1,1%. Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u januaru povećane za 0,4%, pri čemu su na mesečni rast cena najviše uticale više cene električne energije i naftnih derivata. Pored toga, na mesečnu inflaciju uticale su više cene povrća, ali je njihovo povećanje bilo manje od sezonski uobičajenog za januar. U suprotnom smeru najviše je delovalo sezonsko pojeftinjenje odeće i obuće.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u januaru je iznosila 2,1% međugodišnje, što je nepromenjeno u odnosu na prethodni mesec.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu ostati niska i stabilna.

Kabinet guvernera