03.03.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u februaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 18 radnih dana, realizovano je ukupno 18,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,5 miliona, ili 18,6%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,3 miliona, ili 81,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 1.044.996, od čega je 850.495 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 194.501 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.260,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 35,9 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 403,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 10.080 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bila su dva prekida u radu u trajanju od 101 minut, pa je raspoloživost sistema bila 99,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 2.967 plaćanja, u vrednosti od 47.010.060,5 evra. Navedeni sistemi su imali prekid u radu u trajanju od 23 minuta, pa je raspoloživost sistema iznosila 99,6%.

Kabinet guvernera