10.03.2021.

Korisnici Addiko bank a.d. Beograd moći će DinaCard karticama neometano da raspolažu svojim sredstvima i u periodu najavljenih radova od 12. do 15. marta

Narodna banka Srbije obaveštava građane da je naložila Addiko bank a.d. Beograd da svojim korisnicima obezbedi neometano korišćenje DinaCard kartica i u periodu kada je najavila radove, od 12. do 15. marta 2021. godine.

Prethodno je Addiko bank a.d. Beograd obavestila svoje korisnike i Narodnu banku Srbije da tokom pomenutih radova njeni korisnici neće biti u mogućnosti da koriste samo DinaCard platne kartice. Banka ima obavezu da omogući nesmetan rad nacionalne platne kartice jednako kao što obezbeđuje neometan rad inostranih kartičnih sistema.

Stav Narodne banke Srbije jeste da je prekid u radu DinaCard kartica koji je Addiko bank a.d. Beograd prvobitno najavila neopravdan, posebno ako se ima u vidu postojanje jednostavnog tehničkog rešenja kojim se može obezbediti zahtevani kvalitet usluge i kontinuitet poslovanja, te da ova banka mora obezbediti svojim korisnicima da neometano raspolažu svojim sredstvima korišćenjem DinaCard kartica.

Addiko bank a.d. Beograd je 9. marta 2021. godine obavestila Narodnu banku Srbije da će i u periodu radova obezbediti svojim korisnicima neometan rad DinaCard kartica.

Kabinet guvernera