12.03.2021.

Novi uspeh – agencija Moody’s povećala kreditni rejting Srbije

Rejting agencija Moody’s povećala je kreditni rejting Srbije s Ba3 na Ba2, uprkos globalnim uslovima koje je obeležila pandemija virusa korona. Agencija Moody’s je odmah odredila i stabilne izglede za dalje povećanje rejtinga Srbije.

Agencija Moody’s ocenjuje da je srpska ekonomija pokazala otpornost u uslovima pandemije i da ima dobre izglede za ekonomski rast i u srednjem roku.

Kao ključne faktore otpornosti i povoljnih ekonomskih izgleda agencija ističe nisku i stabilnu inflaciju, relativnu stabilnost deviznog kursa, smanjenu spoljnu neravnotežu i punu pokrivenost deficita tekućeg računa prilivima od stranih direktnih investicija. Kao faktore boljeg rejtinga zemlje Moody’s navodi i adekvatan nivo deviznih rezervi Srbije, povećanu ekonomsku diversifikaciju i smanjene fiskalne rizike. Politička stabilnost i uspešno sprovođenje reformi, kao i stabilan bankarski sistem Srbije, jesu među važnim faktorima koji Srbiju približavaju investicionom rejtingu.

„Ovakva odluka agencije Moody’s jeste još jedna potvrda ispravnosti ekonomske politike koju vodimo u Srbiji za bolji životni standard naših građana i za pozicioniranje Srbije kao odlične investicione destinacije”, istakla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković povodom odluke agencije.

Analizirajući odluku agencije Moody’s, guverner naglašava da je agencija, između ostalog, prepoznala ekonomske rezultate koje je Srbija ostvarila u 2020. godini. „U do sada najtežim međunarodnim okolnostima uspeli smo da izbegnemo pad industrijske proizvodnje i da smanjenje izvoza i ukupnog bruto domaćeg proizvoda svedemo na minimum, uz očuvanje stope nezaposlenosti na jednocifrenom nivou”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković. „Međutim, ne treba zaboraviti šta su bili ključni preduslovi ovakvih rezultata. To su puna makroekonomska, finansijska i fiskalna stabilnost, čiji je jedan od ključnih stubova stabilnost kursa dinara, koju smo očuvali uprkos do sada najvećim izazovima. Činjenica da agencija Moody’s u svom izveštaju naglašava da je Srbija zemlja niskog političkog rizika, što jeste jedan od ključnih faktora povećanja rejtinga, takođe govori o tome koliko je ukupna stabilnost stub održivog rasta”, podsetila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Ukazujući na ocenu agencije da je ekonomska diversifikacija pomogla Srbiji da minimizira ekonomske posledice pandemije, guverner ističe da je Srbija u prethodnim godinama strateški radila na postizanju sektorske i geografske rasprostranjenosti investicija i izvoza. „Zahvaljujući velikom broju investicionih projekata iz različitih zemalja u prethodnim godinama, Srbija je čak i u godini kakva je bila 2020. znatno povećala robni izvoz ka Kini, SAD i Turskoj, kao i ka zemljama Evropske unije koje nisu članice zone evra, poput Poljske, Mađarske, Rumunije i Češke. Time je gotovo u celosti kompenzovano smanjenje tražnje za našim izvozom iz zemalja Evropske unije koje su najteže pogođene pandemijom, što potvrđuje opravdanost našeg strateškog opredeljenja za diversifikaciju tržišta, investitora i projekata”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

U oceni fiskalnih kretanja, agencija Moody’s ističe i da su, uprkos najvećem paketu ekonomske pomoći u regionu, fiskalni pokazatelji Srbije u 2020. godini ostali povoljniji od zemalja s kreditnim rejtingom Ba, a prema njihovoj oceni, ostaće povoljniji i u narednim godinama, uprkos novom paketu ekonomske pomoći privredi i stanovništvu.
Kada je reč o ekonomskom rastu, agencija Moody’s ističe da su odgovorno vođenje ekonomske politike u ranijem periodu i kreiran prostor za obiman paket ekonomskih mera dali ključan doprinos otpornosti srpske ekonomije, koja je u 2020. godini zabeležila pad od svega 1,0%. Za 2021. agencija Moody’s u svom izveštaju navodi da očekuje stopu ekonomskog rasta od 4,7%, koja će biti podržana uspešnim procesom vakcinacije i s tim povezanom normalizacijom ekonomskih prilika, kao i povećanjem državnih investicija i donošenjem novog paketa mera fiskalne podrške.

Analizirajući rezultate i izglede Srbije u pogledu ekonomskog rasta, guverner Jorgovanka Tabaković ističe da je ostvareni rezultat u 2020. godini izuzetno dobar, s obzirom na to da je ostvaren u nezapamćenim uslovima globalne pandemije. „Kretanje bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2020. godini bilo je u skladu s projekcijama Narodne banke Srbije, jer pratimo i sagledavamo kretanja pomoću velikog broja pokazatelja. U uslovima još uvek aktuelne pandemije na globalnom nivou, a očuvanjem pune stabilnosti u svakom pogledu, odgovornim vođenjem ekonomske politike i daljim povećanjem investicija, Srbija će u ovoj godini zabeležiti stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od 5% do 6%, što znači da će biti u grupi retkih zemalja koje će već u toku ove godine dostići pretkrizni nivo”, zaključuje guverner.

Agencija ističe da su stabilni izgledi za dalje povećanje rejtinga Srbije odraz očekivanja da će srpska ekonomija ostati otporna na pandemiju, što se vidi i kroz visoku stopu privrednog rasta koju očekuju ove godine. Moody’s navodi i da snažne javne finansije, čije se očuvanje očekuje i u narednom periodu, mogu biti jedan od faktora daljeg povećanja kreditnog rejtinga Srbije.

„Odluka rejting agencije Moody’s, visok priliv stranih direktnih investicija, povoljni uslovi po kojima se Srbija finansira na međunarodnom tržištu i odličan pristup tom tržištu potvrđuju da investitori prepoznaju Srbiju kao zemlju sa odličnom perspektivom rasta u srednjem roku. Pokazuje i da investitori vide Srbiju kao zemlju koja sprovođenjem reformi povećava otpornost ekonomije da odgovori na izazove iz međunarodnog okruženja. Još važnije, činjenica da smo brojnim i obimnim merama sačuvali proizvodne kapacitete i radna mesta i da smo sačuvali stabilnost pokazuje da ćemo uvek biti uz naše ljude i privredu u svim uslovima. To podrazumeva i rad na daljem povećanju kreditnog rejtinga Srbije, koje Srbija i njeni građani rezultatima zaslužuju, a koje znači i nova radna mesta i veće plate za naše građane”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera