17.03.2021.

Rezultati februarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima februarske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su stabilno kretanje blizu nivoa od 2,0% i, prema anketi agencije Ipsos, u februaru su iznosila 1,9%. Privrednici za isti period očekuju nešto nižu inflaciju, na nivou od 1,5%, što je isto kao u prethodnoj anketi.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima (za februar 2023. i 2024. godine), ona se kod finansijskog sektora kreću na nivou koji je neznatno iznad 2%, dok su očekivanja privrednika niža i iznose 1,8%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera