31.03.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja u februaru 2021. zabeležila je rast od 2,6% u odnosu na februar prethodne godine. Tome je doprineo rast sektora prerađivačke industrije od 1,4% međugodišnje i sektora energetike od 10,2% međugodišnje, dok je u sektoru rudarstva zabeležen međugodišnji pad aktivnosti od 3,0%. U prva dva meseca ove godine, industrijska proizvodnja je takođe zabeležila međugodišnji rast od 2,6%.

U okviru prerađivačke industrije, međugodišnji rast u februaru zabeležen je u 10 od 24 oblasti. Najveći pozitivan doprinos potekao je od proizvodnje derivata nafte, ostalih saobraćajnih sredstava, električne opreme, hemijskih proizvoda i građevinskog materijala, dok je najveći negativan doprinos potekao od duvanske, prehrambene i automobilske industrije.

Promet u trgovini na malo u februaru 2021. u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležio je realni rast od 2,8%. Ukupan broj noćenja turista u februaru bio je niži za 34,9% nego u februaru prethodne godine, a broj noćenja domaćih turista za 24,7% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u februaru ostvario međugodišnji rast od 6,0%, dok je istovremeno robni uvoz zabeležio međugodišnji pad od 3,5%. Rast robnog izvoza vođen je izvozom poljoprivrede i prerađivačke industrije, dok je pad ukupnog robnog uvoza uslovljen padom uvoza sredstava za reprodukciju (pretežno energenata) i potrošne robe.

Kabinet guvernera