14.04.2021.

JP „Pošta Srbije” na svojim šalterima omogućila instant plaćanje naknada, taksa i drugih troškova u korist računa organa javne uprave

JP „Pošta Srbije” i Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd omogućile su instant plaćanje naknada, taksa i drugih troškova u korist računa organa javne uprave na 4000 šaltera širom zemlje. Omogućavanjem instant plaćanja na svojim šalterima JP „Pošta Srbije” postala je prvi indirektni učesnik – lice s posrednim pristupom u platnom sistemu Narodne banke Srbije IPS, koje svoje instant naloge za prenos izvršava preko svog direktnog učesnika, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd.
 
Omogućavanje instant plaćanja naknada, taksa i drugih troškova u korist računa organa javne uprave ima za cilj potpunu digitalizaciju usluga u našoj zemlji, smanjenje korišćenja papirnih platnih naloga u svakodnevnim plaćanjima ka organima javne uprave, kao i ukidanje obaveze donošenja papirnih platnih naloga kao dokaz o plaćenoj usluzi organu javne uprave.
 
Ističemo to da je plaćanjem obaveza putem instant platnog sistema Narodne banke Srbije novac u svega nekoliko sekundi na računu organa javne uprave, čime je omogućeno da obaveza korisnika javne usluge odmah bude evidentirana kao izvršena, bez potrebe dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati (platnih naloga i potvrda banke u papiru).
Više informacija o instant plaćanjima na šalterima JP „Pošta Srbije” korisnici mogu dobiti putem imejla: novcano@ptt.rs.

Sektor za platni sistem