20.04.2021.

UniCredit Bank Srbija a.d Beograd omogućila plaćanje računa/faktura skeniranjem NBS IPS QR kôda

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, UniCredit Bank Srbija a.d Beograd omogućila je svim svojim korisnicima platnih usluga da, putem nove funkcionalnosti postojeće aplikacije za mobilno bankarstvo, vrše plaćanje računa/faktura na kojima je prikazan NBS IPS QR kôd.
 
Više informacija o uslugama instant plaćanja UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.

Sektor za platni sistem