21.04.2021.

Rezultati martovske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, prema rezultatima martovske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su stabilno kretanje blizu nivoa od 2,0%, koliko i iznose prema rezultatima martovske ankete. Privrednici za isti period očekuju nešto nižu inflaciju od 1,4%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima (za mart 2023. i 2024. godine), ona se kod finansijskog sektora kreću u rasponu 2,2–2,5%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 1,7% i 1,5%, respektivno.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera