26.04.2021.

Večernje novosti – pitanja u vezi s prilivom stranih direktnih investicija

Pitanja: Koliko su iznosile strane direktne investicije (SDI) tokom prošle godine? Iz kojih zemalja su stigle najveće SDI? Da li se sredstva od kupovine Komercijalne banke vode kao investicija iz Slovenije? Možemo li da dobijemo i spisak pet zemalja iz kojih dolaze najveće SDI za proteklih deset godina (od 2011. godine do danas), kao i ukupne SDI za isti period?

Odgovor:

  • S pojavom pandemije virusa korona, i u svetu i u zemljama u okruženju smanjen je priliv SDI, pri čemu je Srbija minimalno pogođena.
  • Kada je reč o Srbiji, uprkos pandemiji, priliv SDI je ostao snažan, čime se Srbija još jednom na pozitivan način izdvojila u regionu, u kome je zabeležen veći pad nego u Srbiji.
  • Nakon rekordnog priliva SDI u Srbiju u 2019. godini od 3,8 milijardi evra (8,3% bruto domaćeg proizvoda), značajan priliv SDI u Srbiju nastavljen je i tokom cele 2020. godine, pri čemu je konstantan rast interesovanja stranih investitora za ulaganja u izvozno orijentisana preduzeća Srbije, čak i tokom pandemije, rezultat pre svega postignute i očuvane pune makroekonomske, finansijske i fiskalne stabilnosti.
  • Prema podacima platnog bilansa za 2020, priliv SDI u Srbiju iznosio je 3.014,2 miliona evra. Neto priliv SDI iznosio je 2.902,3 miliona evra, što je bilo više nego dovoljno za pokriće tekućeg deficita platnog bilansa (pokrivenost je iznosila 146,5%).
  • Najviše SDI u Srbiju tokom 2020. došlo je iz Holandije (705,5 miliona evra), Slovenije (483,3 miliona evra), Kine, uključujući Hongkong (478,9 miliona evra), Nemačke (331,9 miliona evra), Austrije (153,4 miliona evra) i Velike Britanije (106,4 miliona evra). U priliv SDI iz Slovenije uključena su i sredstva od privatizacije Komercijalne banke. Na prvom mestu po prilivu SDI po zemljama nalazi se Holandija, između ostalog, i zbog toga što pojedini strani investitori zbog poreskih olakšica, kao i jednog od najliberalnijih finansijskih i bankarskih sistema koji omogućava slobodno poslovanje pravnih lica osnovanih s namerom da izvrše određene specifične transakcije (tzv. Special Purpose Entity), svoja ulaganja realizuju iz podružnica u Holandiji, iako je sedište matične kompanije u drugoj zemlji. Između ostalog, na ovaj način, navedena pravna lica registrovana u Holandiji stiču i tretman investitora iz Evropske unije.
  • U poslednjih deset godina (od 2011. do 2020. godine), priliv po osnovu SDI u Srbiju kumulativno je iznosio 24,7 milijardi evra, od čega je najviše ulaganja bilo iz Holandije (4,2 milijarde evra), Austrije (2,6 milijardi evra), Ruske Federacije (2,2 milijarde evra), Kine, uključujući Hongkong i Tajvan (2,1 milijarda evra) i Luksemburga (1,9 milijardi evra).
  • Svi raspoloživi podaci o tokovima SDI, prema metodologiji BPM6, objavljeni su na internet stranici Narodne banke Srbije u tabelama Platni bilans Republike Srbije, za period od 2007. do februara 2021, i u tabelama Strana direktna ulaganja, po zemljama, za period od 2010. do četvrtog tromesečja 2020. godine.

Kabinet guvernera