06.05.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u aprilu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,4 miliona, ili 17,3%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,5 miliona, ili 82,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 949.507, od čega je 785.304 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 164.203 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.326,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 41,5 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 396,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 11.655 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.550 plaćanja, u vrednosti od 55.563.905,6 evra. Navedeni sistemi radili su bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera