06.05.2021.

Rad IPS NBS sistema u aprilu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u aprilu realizovano je 3.512.818 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 117.094, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,3 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 32,8 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.094,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem