31.05.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod je u prvom tromesečju 2021. zabeležio međugodišnji realni rast od 1,7%, što je više u odnosu na preliminarnu procenu rasta od 1,2%. Rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju rezultat je rasta građevinarstva i industrije, posmatrano s proizvodne strane, odnosno fiksnih investicija i neto izvoza, posmatrano s rashodne strane. Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod je u prvom tromesečju 2021. zabeležio realni rast od 1,9% u odnosu na četvrto tromesečje 2020, čime je dostignut pretkrizni nivo ekonomske aktivnosti već u prvom tromesečju.

Industrijska proizvodnja je u aprilu, pre svega usled niske prošlogodišnje baze, očekivano ostvarila visoku međugodišnju stopu rasta od 33,9%, čemu je doprineo rast sva tri sektora. Prerađivačka industrija je porasla za 42,0% međugodišnje, pri čemu je rast zabeležen u 22 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje proizvoda od gume i plastike, derivata nafte, proizvoda od metala, električne opreme, prehrambene industrije i motornih vozila. Međugodišnji rast ostvaren je i u sektorima rudarstva i energetike (3,0% i 17,6%, respektivno).

Desezonirano posmatrano, industrijska proizvodnja je porasla i u odnosu na prethodni mesec. Mesečni rast ukupne industrije u aprilu iznosio je 1,4% desezonirano, vođen rastom njenog prerađivačkog sektora od 1,8% desezonirano.

Posmatrano u periodu januar–april ove godine, industrijska proizvodnja je ostvarila međugodišnji rast od 10,1%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (10,9%), energetike (10,7%) i rudarstva (1,5%).

Visoke stope rasta u aprilu zabeležene su i kod pokazatelja uslužnih sektora, kao i kod spoljne trgovine, što je takođe većim delom rezultat niske baze iz aprila 2020. godine, kada su u Srbiji i širom Evrope na snazi bile restriktivne zdravstvene mere.

Promet u trgovini na malo je u aprilu 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno porastao za 42,0%, dok je realni rast u prva četiri meseca iznosio 13,0% međugodišnje. Kada je reč o turizmu, ukupan broj noćenja turista u aprilu bio je višestruko veći s obzirom na to da u aprilu prethodne godine nije bilo moguće kretanje ljudi. Na nivou prva četiri meseca, ukupan broj noćenja turista niži je za 3,6% međugodišnje, u okviru čega je broj noćenja domaćih turista viši za 14,3% međugodišnje, a stranih turista niži za 35,3% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u aprilu porastao za 73,2% međugodišnje, a robni uvoz za 63,6% međugodišnje. U periodu januar–april 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je porastao za 25,4%, a robni uvoz za 12,0%.

Kabinet guvernera