03.06.2021.

Rad IPS NBS sistema za maj

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u maju realizovano je 3.598.048 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 116.066, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,3 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 28,3 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 911,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem