11.06.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u maju

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju maja iznosile su 14.181,5 miliona evra, što je za 184,1 milion evra više nego u aprilu. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 134 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju maja iznosile su 11.706,4 miliona evra, što je za 108,0 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Neto prilivi u devizne rezerve tokom maja po osnovu neto kupovine deviza na domaćem deviznom tržištu (45,0 miliona evra), kao i donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (ukupno 173,0 miliona evra) bili su više nego dovoljni da pokriju neto odlive po osnovu dospeća deviznih svopova (ukupno 86,0 miliona evra), kao i devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka, neto razduženja države po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti i drugim osnovima (ukupno 51,4 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u maju dodatno je uticao pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 103,5 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosio je 462,4 miliona evra i bio je za 156,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih pet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovan je ukupno 2.607,1 milion evra.

U maju, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u maju neto kupila 45 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto prodala 5 miliona evra.

Kabinet guvernera