11.06.2021.

Agencija Standard & Poor’s zadržala kreditni rejting Srbije na korak do investicionog, uz potvrdu stabilnih izgleda za njegovo dalje povećanje

Uprkos globalnoj krizi i produženom trajanju pandemije, agencija Standard & Poor’s zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou BB+, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje i dobijanje investicionog rejtinga.

U svojoj odluci, agencija Standard & Poor’s navodi da je kreditni rejting Srbije podržan kredibilnom monetarnom politikom Narodne banke Srbije i umerenim nivoom javnog duga. To su bili važni preduslovi za donošenje obimnih paketa pomoći privredi i građanima kojima je podržana domaća ekonomija i sprečen veći pad privredne aktivnosti. Agencija ističe i znatnu otpornost srpske ekonomije postignutu u prethodnim godinama, kao i to što je Srbija globalnu krizu izazvanu pandemijom virusa korona dočekala sa znatno manjim makroekonomskim neravnotežama u odnosu na period pre deset godina. Svime onime što je urađeno na jačanju zemlje stvoren je prostor da se reaguje brzo i adekvatnim merama odmah na početku krize. U tom kontekstu, agencija ističe i da je Narodna banka Srbije dugi niz godina pre izbijanja krize održavala inflaciju na niskom i stabilnom nivou ispod 2%, što je bilo znatno manje nego u periodu od 2003. do 2012. godine, kada je inflacija u proseku iznosila 10%.

Povodom odluke agencije Standard & Poor’s, guverner Jorgovanka Tabaković ističe da je agencija i ovog puta prepoznala da smo i u najtežim uslovima očuvali nisku inflaciju, stabilnost bankarskog sektora, ali i devizne rezerve na rekordnom nivou. „Zahvaljujući odgovornom vođenju ekonomske politike u prethodnom periodu i koordinisanim i pravovremenim merama Narodne banke Srbije i Vlade, Srbija je bila opremljena da adekvatno i brzo odgovori na prvi talas krize. Bili smo jedna od prvih centralnih banaka u svetu koja je reagovala smanjenjem referentne kamatne stope, koju smo tokom prethodne godine smanjili ukupno četiri puta – na do sada najniži nivo od 1,0%. Takođe, na početku krize među prvima smo uveli i moratorijum na otplatu kreditnih obaveza, što je, uz pravovremeno obezbeđivanje dinarske i devizne likvidnosti po izuzetno povoljnim uslovima, pozitivno uticalo i na druge delove naše ekonomije”, dodala je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kada je reč o pokazateljima privrednog rasta, agencija Standard & Poor’s u prvi plan ističe da je srpska privreda u 2020. godini, uprkos pandemiji, zabeležila pad od svega 1%, kao i da je već u prvom tromesečju ove godine prešla pretkrizni nivo. Odlične rezultate po pitanju privrednog rasta u periodu pandemije Standard & Poor’s obrazlaže i odgovarajućim merama monetarne i fiskalne politike. U izveštaju je posebno istaknuta otpornost prerađivačke industrije i građevinarstva, kao i uspešan tempo vakcinacije u našoj zemlji, pri čemu se navodi da Srbija beleži jedan od najboljih rezultata u vakcinaciji među zemljama u razvoju. Agencija očekuje da će učešće fiskalnog deficita u bruto domaćem proizvodu od naredne godine ponovo biti na opadajućoj putanji, čemu će u velikoj meri doprinositi i rast ekonomske aktivnosti.

Kada je reč o održivosti eksterne pozicije, agencija Standard & Poor’s naglašava da je deficit tekućeg računa Srbije danas znatno niži nego pre deset godina, a u izveštaju se posebno navodi i smanjeno oslanjanje na portfolio investicije u poređenju s godinama nakon svetske finansijske krize, kada su ti tokovi bili dominantan izvor finansiranja tadašnjih duplih deficita. Istovremeno, agencija ističe da strane direktne investicije, koje su u velikoj meri usmerene u izvozno orijentisane sektore, već duži period (šest godina) u potpunosti pokrivaju deficit tekućeg računa.

Kao faktore koji u budućnosti mogu uticati na povećanje rejtinga, agencija navodi upravo dalje popravljanje platnobilansnih kretanja, koja mogu biti još bolja od sadašnjih projekcija. To se može realizovati i nastavkom priliva stranih direktnih investicija, kojima se povećavaju izvozni kapaciteti naše ekonomije.

„Priliv stranih direktnih investicija koji beležimo godinama unazad i prinosi koje ostvarujemo na hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala svedoče u prilog tome da tržišni učesnici Srbiju i sada svrstavaju u zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom. Prema projekcijama svih institucija, Srbija će u narednim godinama imati visok privredni rast, kojem će doprinositi i dinamičan rast izvoza i investicija. Uz nastavak odgovorne monetarne i fiskalne politike i očuvanu makroekonomsku stabilnost, to su faktori koje i rejting agencije navode kao presudne za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije i njeno zvanično svrstavanje među zemlje investicionog rejtinga”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera