15.06.2021.

Uslovi za zamenu vanopticajnih novčanica švajcarskog franka

Građani koji nisu zamenili/prodali novčanice osme serije švajcarskog franka koje je Narodna banka Švajcarske povukla iz opticaja 30. aprila 2021. godine ni u produženom roku, koji je omogućila Narodna banka Srbije, to mogu učiniti kod banaka i ovlašćenih menjača koji u skladu s važećim propisima mogu (ali nisu u obavezi) da od građana primaju vanopticajne novčanice osme serije švajcarskog franka, i to pod uslovima i uz naknade o kojima samostalno odlučuju.

Takođe, ove novčanice, kao i ranije povučene novčanice šeste serije švajcarskog franka, građani mogu bez vremenskog ograničenja zameniti na šalterima Narodne banke Švajcarske u Bernu i Cirihu, kao i u ovlašćenim agencijama koje se nalaze u većim gradovima Švajcarske, dok ranija mogućnost slanja poštom ovih novčanica na adresu Narodne banke Švajcarske, u skladu s takvom odlukom centralne banke Švajcarske, trenutno ne postoji.

Zbog mogućih promena u procedurama zamene vanopticajnih novčanica švajcarskog franka u Narodnoj banci Švajcarske i kod njenih agencija, neophodno je da građani koji se opredele za zamenu kod ove banke ili kod njenih agencija prethodno obavezno posete sajt Narodne banke Švajcarske i detaljno se informišu o načinu i uslovima zamene.

Kao što je poznato, Narodna banka Srbije ne obavlja poslove s fizičkim licima, tako da građani švajcarske franke ne mogu da zamene u Narodnoj banci Srbije.

Kabinet guvernera