02.07.2021.

Rad IPS NBS sistema za jun

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u junu realizovana je 3.603.341 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 120.111, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,3 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 30,4 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.014,0 miliona dinara.

Sektor za platni sistem