08.07.2021.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,0%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu da se efekti prethodno donetih monetarnih i fiskalnih mera, uključujući i treći paket ekonomskih mera pomoći privredi i građanima od oko 4,3% bruto domaćeg proizvoda, mogu očekivati i u narednom periodu i da će po tom osnovu uslovi finansiranja privrede i građana ostati povoljni, što doprinosi rastu raspoloživog dohotka.

Izvršni odbor je istakao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja je već u prvom tromesečju ove godine prevazišla pretkrizni nivo ekonomske aktivnosti. Posebno je značajno to što su tokom pandemije, kao rezultat koordiniranih mera monetarne i fiskalne politike, očuvani proizvodni kapaciteti i radna mesta, kao i poslovno i potrošačko poverenje. U skladu s tim, kao i zahvaljujući uspešnom sprovođenju procesa vakcinacije stanovništva, Izvršni odbor očekuje da će privrednom rastu ove godine najviše doprineti rast investicija u fiksne fondove i potrošnje. Izvesno je da se oporavlja i eksterna tražnja, uz dalji rast izvoza Srbije, koji će nastaviti da bude geografski i proizvodno rasprostranjen, podržan daljim snažnim prilivom stranih direktnih investicija. Sve to, uz planirano povećanje kapitalnih izdataka države usmerenih ka realizaciji infrastrukturnih projekata, obezbediće da rast bruto domaćeg proizvoda na nivou godine dostigne 6%, uz mogućnost da stopa rasta bude i veća.

U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, u maju je porasla međugodišnja inflacije (na 3,6%), što je bio slučaj i u većini drugih zemalja, pre svega zbog niske baze iz prethodne godine. Niska baza se u najvećoj meri odnosi na cene naftnih derivata, koje su u prvim mesecima nakon izbijanja pandemije zabeležile snažan pad pod uticajem niže svetske cene nafte. U narednim mesecima Izvršni odbor očekuje kretanje inflacije oko centralne vrednosti cilja od 3%, a po prestanku delovanja privremenih faktora kod cena naftnih derivata i hrane, usporavanje inflacije od drugog tromesečja naredne godine. Na odsustvo znatnijih inflatornih pritisaka ukazuje stabilno kretanje bazne inflacije, koja je u maju iznosila 2,0% međugodišnje. Takođe, važan faktor niske i stabilne inflacije čini obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa, kao i usidrenost inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede, što potvrđuje kredibilitet monetarne politike.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, Izvršni odbor je imao u vidu da kretanja u međunarodnom okruženju još uvek u najvećoj meri zavise od toka pandemije. Iako je privredni oporavak neujednačen po zemljama, uz rizik njegovog usporavanja zbog širenja novih sojeva virusa, srednjoročni izgledi za rast svetske privrede povoljni su zahvaljujući procesu vakcinacije stanovništva. Eventualni rizici za rast svetske privrede jesu i zastoji u lancima snabdevanja i neravnoteže na tržištu rada, jer povećavaju troškove proizvodnje i vode globalnoj zabrinutosti da bi inflatorni pritisci mogli da rastu. Vodeći pokazatelji ekonomske aktivnosti zone evra, našeg najvažnijeg trgovinskog partnera, ukazuju na to da je oporavak u drugom tromesečju ove godine snažan, vođen rastom prerađivačke industrije, ali i uslužnog sektora. Ubrzanje rasta zone evra i viša inflacija od početka ove godine za sada ne utiču na odluku Evropske centralne banke da smanji stepen ekspanzivnosti monetarne politike, jer se faktori više inflacije ocenjuju privremenim. Takođe, Sistem federalnih rezervi smatra da kretanja u američkoj privredi još uvek ne zahtevaju da se počne s povlačenjem mera podrške centralne banke. Dobri izgledi za rast svetske privrede i najave vodećih centralnih banaka da će njihove kamatne stope ostati niske i u narednom periodu u izvesnoj meri su ublažili neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu, pa su uslovi finansiranja za zemlje u usponu i dalje povoljni. Neizvesnost je i dalje prisutna na svetskom robnom tržištu, pre svega u pogledu kretanja svetske cene nafte, koja je u prvoj polovini ove godine povećana za više od 45%. Na rast svetske cene nafte uticao je snažan rast tražnje, koji je premašio ponudu, ograničenu odlukama zemalja OPEC+. Uzlazni trend beleže i svetske cene drugih primarnih proizvoda, kao i svetske cene hrane.

U uslovima izrazite neizvesnosti na globalnom nivou izazvane pandemijom, Narodna banka Srbije je osmu godinu zaredom očuvala cenovnu i finansijsku stabilnost i u isto vreme je ravnopravni partner Vladi Republike Srbije u pružanju podrške privredi i građanima. Izvršni odbor ističe da će prioritet monetarne politike i dalje biti obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti, uz podršku što bržem rastu naše privrede i zaposlenosti, daljem rastu izvoznog sektora, kao i povoljnom investicionom ambijentu. Narodna banka Srbije će nastaviti da pažljivo prati kretanja i uticaj ključnih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja na inflaciju, finansijsku stabilnost i brzinu ekonomskog oporavka i da u skladu s tim prilagođava svoje mere u interesu naše privrede i građana.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. avgusta

Kabinet guvernera