09.07.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u junu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna iznosile su 14.091,8 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 132 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 11.597,0 miliona evra.

Na kraju juna bruto devizne rezerve bile su za 89,8 miliona evra niže nego na kraju prethodnog meseca, što je prvenstveno rezultat neto odliva po osnovu plaćanja obaveza države (229,7 miliona evra).

Ostale transakcije koje su tokom juna uticale na stanje deviznih rezervi imale su pozitivan efekat (ukupno neto 139,9 miliona evra).

Neto prilivi u devizne rezerve ostvareni su po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat spot i svop transakcija +124,0 miliona evra), devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka i upravljanja deviznim rezervama (ukupno 68,6 miliona evra), donacija i po drugim osnovima (ukupno 70,6 miliona evra), što je bilo više nego dovoljno da se pokriju ostali neto odlivi iz deviznih rezervi po drugim osnovima (ukupno 120,9 miliona evra), kao i negativan neto tržišni efekat (2,4 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 496,6 miliona evra i bio je za 34,2 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih šest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.103,7 miliona evra.

U junu, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 325 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto kupila 320 miliona evra.

Kabinet guvernera