03.08.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u julu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 18,5%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,2 miliona, ili 81,5%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 901.381, od čega je 734.423 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 166.958 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.513,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 45,4 milijarde dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 341,5 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,1 milijardu dinara.

Tokom 12.225 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bilo je zastoja u trajanju od 86 minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,3%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 4.073 plaćanja, u vrednosti od 70.049.131,0 evra. U navedenim sistemima bilo je zastoja u trajanju od 10 minuta, pa je raspoloživost iznosila 99,9%.

Kabinet guvernera