31.08.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod je u drugom tromesečju 2021. ostvario međugodišnji realni rast od 13,7%, što je više od preliminarne ocene međugodišnjeg rasta, koja je iznosila 13,4%.

Industrijska proizvodnja je u julu 2021. zabeležila međugodišnju stopu rasta od 1,7%, vođenu rastom u sva tri sektora industrije. Prerađivačka industrija ostvarila je međugodišnji rast od 1,2%, pri čemu je rast zabeležen u 12 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, zatim od proizvodnje ostalih saobraćajnih sredstava i proizvodnje duvana i pića. U sektorima rudarstva i energetike takođe je ostvaren međugodišnji rast aktivnosti u julu (7,1% i 1,6%).

Posmatrano u periodu januar–jul ove godine, industrijska proizvodnja je zabeležila međugodišnji rast od 7,8%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (8,6%), energetike (7,4%), i rudarstva (0,7%).

Pokazatelji uslužnih sektora takođe su zabeležili povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo je u julu 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno porastao za 11,1%, dok je realni rast u periodu januar–jul iznosio 11,9% međugodišnje. Kada je reč o turizmu, oporavak je nastavljen u skladu sa očekivanjima. Ukupan broj dolazaka turista u julu viši je za 77,9% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 60,0%. U periodu januar–jul 2021, ukupan broj dolazaka turista viši je za 36,9% međugodišnje, a broj noćenja turista za 31,0% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u julu ostvario međugodišnji rast od 24,8%, a robni uvoz međugodišnji rast od 24,2%. U periodu januar–jul 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je porastao za 28,0% međugodišnje, a robni uvoz za 22,3%.

Prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti u drugom tromesečju 2021. iznosila je 11,1%, što je za 1,7 procentnih poena manje nego u prvom tromesečju. Stopa zaposlenosti u drugom tromesečju iznosila je 48,3%, što je za 1,9 procentnih poena više nego u prvom tromesečju.

Kabinet guvernera