02.09.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u avgustu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 20,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,5 miliona, ili 79,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 883.861, od čega je 705.901 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 177.960 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.576,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 46,0 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 344,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,1 milijardu dinara.

Tokom 12.330 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.842 plaćanja, u vrednosti od 60.889.694,0 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

 

Kabinet guvernera