02.09.2021.

Rad IPS NBS sistema u avgustu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u avgustu realizovano je 3.623.147 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 116.876, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 30,7 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 989,9 miliona dinara.

Sektor za platni sistem