15.09.2021.

Prestanak organizovanja aukcija repo kupovine hartija od vrednosti

Počev od 7. oktobra 2021. godine Narodna banka Srbije neće organizovati aukcije repo kupovine hartija od vrednosti, na kojima se bankama obezbeđuje dinarska likvidnost na rok od tri meseca po povoljnim uslovima, tj. po stopi na depozitne olakšice (trenutno 0,10%). Ovakva odluka donosi se na osnovu tekućih monetarnih kretanja i kretanja likvidnosti domaćeg bankarskog sistema. Aukcije repo kupovine hartija od vrednosti i dodatne svop aukcije kupovine deviza (organizovane do 15. marta 2021. godine) uvedene su 16. novembra 2020. godine kao izvori jeftine dodatne dinarske likvidnosti bankarskog sektora u uslovima pandemije virusa korona.

Narodna banka Srbije procenjuje da su navedene mere ispunile svoj cilj u smislu podrške bankama ublažavanjem uslova finansiranja u situaciji pojačane neizvesnosti i otežane ekonomske aktivnosti usled širenja virusa korona. Pozicija likvidnosti bankarskog sektora na visokom je nivou i procenjuje se da stalne linije Narodne banke Srbije za dodatno obezbeđenje dinarske likvidnosti u trenutnim okolnostima nisu neophodne. Povećanje međugodišnje inflacije u avgustu na 4,3% vođeno je privremenim faktorima, o čemu govori i stabilna bazna inflacija (1,8%). U takvim okolnostima, procenjujemo da je regulisanje dinarske likvidnosti bankarskog sektora ukidanjem mogućnosti za dodatno obezbeđenje likvidnosti putem repo kupovine hartija od vrednosti adekvatan odgovor Narodne banke Srbije.

U slučaju izraženijih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije ima na raspolaganju i druge instrumente monetarne politike i spremna je da ih blagovremeno upotrebi radi očuvanja stabilnosti cena u srednjem roku.

Kako bi se bankarski sektor postepeno prilagodio navedenoj situaciji, do kraja septembra biće organizovane još tri aukcije repo kupovine hartija od vrednosti (16, 23. i 30. septembra), na kojima banke mogu pribaviti dinarsku likvidnost na rok od tri meseca.

Kabinet guvernera