17.09.2021.

Rezultati avgustovske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavljaju da se kreću u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%).

Treći mesec zaredom inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nalaze se na centralnoj vrednosti cilja od 3,0%, dok su se očekivanja privrednika našla na nivou od 2,5%, što ukazuje na to da i finansijski sektor i privreda aktuelnu višu inflaciju percipiraju kao privremenu.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona se kod finansijskog sektora takođe nalaze na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera