30.09.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u periodu januar–avgust ove godine zabeležila međugodišnji rast od 6,9%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (7,8%), energetike (5,8%) i rudarstva (0,9%). U okviru prerađivačke industrije rast je zabeležen u 18 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje električne opreme, proizvodnje derivata nafte, proizvoda od gume i plastike, a zatim od proizvodnje ostalih saobraćajnih sredstava, motornih vozila, mašina i opreme i proizvodnje pića.
Posmatrano samo u avgustu 2021, industrijska proizvodnja je zabeležila rast od 0,1% međugodišnje, čemu su doprineli rast prerađivačke industrije i rudarstva (1,3% međugodišnje i 2,3% međugodišnje, respektivno), dok je u sektoru energetike zabeležen pad (–6,2% međugodišnje).
Pokazatelji uslužnih sektora zabeležili su povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo u avgustu 2021, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 7,7%, dok je realni rast u periodu januar–avgust iznosio 11,3% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u avgustu viši je za 32,6% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 23,3%. U periodu januar–avgust 2021, ukupan broj dolazaka turista viši je za 35,9% međugodišnje, a broj noćenja turista za 29,1% međugodišnje.
Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u avgustu ostvario međugodišnji rast od 31,9%, a robni uvoz međugodišnji rast od 33,1%. U periodu januar–avgust 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je ostvario rast od 28,5%, a robni uvoz rast od 23,7%.

 

Kabinet guvernera