04.10.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u septembru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,7 miliona, ili 19,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,6 miliona, ili 80,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 877.383, od čega je 710.151 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 167.232 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 9.091,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 44,9 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 413,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 12.330 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bilo je zastoja u trajanju od 84 minuta, te je raspoloživost sistema bila 99,3%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 3.910 plaćanja, u vrednosti od 68.972.737,6 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera