04.10.2021.

Rad IPS NBS sistema u septembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u septembru realizovane su 3.680.583 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 122.686, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 31,5 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.049,0 miliona dinara.

 

.

Kabinet guvernera