03.11.2021.

Rad IPS NBS sistema u oktobru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u oktobru realizovano je 3.841.655 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 123.924, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 33,3 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.074,4 miliona dinara.

Sektor za platni sistem