03.11.2021.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u oktobru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u oktobru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,6 miliona, ili 19,0%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,5 miliona, ili 81,0%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 912.366, od čega je 739.360 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 173.006 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 8.645,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 44,7 milijardi dinara, ili 0,5% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 411,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 2,1 milijardu dinara.

Tokom 11.715 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.071 plaćanje, u vrednosti od 70.502.160,51 evro. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera