08.11.2021.

Banca Intesa a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima instant plaćanje putem usluge „Prenesi“

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, Banca Intesa a.d. Beograd je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) omogućila izvršavanje instant plaćanja putem usluge „Prenesi“.

Prema obaveštenju Banca Intesa a.d. Beograd, više informacija o korišćenju usluge „Prenesi“ može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke. 

Sektor za platni sistem