19.11.2021.

Rezultati oktobarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima oktobarske ankete, nastavljaju da se kreću u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u oktobru naredne godine iznositi 4,0%, dok privrednici očekuju inflaciju na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona se kod finansijskog sektora kreću oko centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,5% za dve godine unapred i 2,0% za tri godine unapred.

Usidrenost inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi i stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera