10.12.2021.

Agencija Standard & Poor’s povećala izglede Srbije za dobijanje investicionog rejtinga – na pola koraka smo do cilja

U svom najnovijem izveštaju za Srbiju rejting agencija Standard & Poor’s povećala je izglede Srbije za dobijanje investicionog rejtinga sa stabilnih na pozitivne. Na odluku su uticali snažan privredni rast Srbije i pokazan visok stepen otpornosti domaće privrede na šok izazvan pandemijom. Pozitivna odluka je posebno značajna ako se ima u vidu da je doneta uprkos produženom trajanju pandemije, poremećajima u globalnim lancima snabdevanja i neizvesnosti na svetskom robnom i finansijskom tržištu.

Agencija Standard & Poor’s navodi da će, zahvaljujući adekvatnoj ekonomskoj politici koja se vodi u Srbiji, privredni rast u 2021. godini iznositi oko 7%, a nakon samo blagog smanjenja prošle godine. Agencija ističe povoljne izglede rasta i u srednjem roku, visok priliv stranih stranih direktnih investicija, rekordan nivo deviznih rezervi, smanjenu spoljnu neravnotežu i očekivano smanjenje fiskalnog deficita. Ocenjuje se da je kreditni rejting podržan kredibilnom monetarnom politikom i umerenim nivoom javnog duga. Agencija navodi i da su ovo istovremeno i ključni faktori veće otpornosti naše privrede u poređenju s prethodnom svetskom ekonomskom krizom.

U izveštaju se ističu očekivanja da će realni bruto domaći proizvod na kraju tekuće godine biti za oko 6% veći u odnosu na pretkrizni nivo, kao i da će se beležiti dinamične stope rasta bruto domaćeg proizvoda i u srednjem roku. Agencija posebno ističe i važnost očuvanja tržišta rada.

Povodom odluke agencije Standard & Poor’s, guverner Jorgovanka Tabaković ističe da je i ovog puta agencija prepoznala da i u uslovima pandemije Srbija nastavlja da vodi odgovornu i adekvatnu ekonomsku politiku, koja daje rezultate. „Zahvaljujući pravovremenim merama monetarne i fiskalne politike, uspeli smo da minimiziramo ekonomsku štetu pandemije i očuvamo makroekonomsku, finansijsku i fiskalnu stabilnost. Uz očuvano poslovno i potrošačko poverenje, kao i dodatno pojačan investicioni ciklus, obezbedili smo uslove da kumulativno u dve godine pandemije ostvarimo jednu od najvećih stopa privrednog rasta u Evropi”, dodala je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kada je reč o nadležnostima Narodne banke Srbije, agencija Standard & Poor’s posebno naglašava značaj kredibilnog okvira monetarne politike za povoljnije izglede kreditnog rejtinga Srbije. Ističe se i stabilnost bankarskog sektora, što se ogleda i u visokoj kapitalnoj adekvatnosti i rekordno niskom nivou problematičnih kredita. Ocenjuje se da je bankarski sektor nastavio da pruža podršku privrednom rastu.

Aktuelne inflatorne pritiske agencija vidi kao posledicu globalnih poremećaja, uz ocenu da je povratak inflacije u granice cilja u drugoj polovini naredne godine vrlo izvestan, s normalizacijom cena hrane i energenata. Ističe se da je Narodna banka Srbije blagovremeno počela s pooštravanjem monetarne politike povećanjem prosečne repo stope. Takođe, u izveštaju se navodi da je zahvaljujući stabilnosti domaće valute bazna inflacija ostala na nivou oko centralne vrednosti inflacionog cilja i da to nije bio slučaj u drugim zemljama u regionu, gde je i bazna inflacija bitnije povećana. Takođe, u izveštaju se navodi da je niskoj baznoj inflaciji doprinela i usidrenost inflacionih očekivanja, koja je postignuta zahvaljujući naporima centralne banke da u prethodnih sedam godina inflaciju očuva na niskom i stabilnom nivou.

„Posebno važnim smatram to što je agencija prepoznala važnost očuvanja stabilnosti deviznog kursa. Narodna banka Srbije pažljivo analizira aktuelna ekonomska kretanja i radi makroekonomske projekcije, i u skladu s njima biramo mere i instrumente kojima čuvamo makroekonomsku i finansijsku stabilnost, povoljne uslove poslovanja i visok nivo poslovnog i potrošačkog poverenja u zemlji”, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.

U izveštaju se navodi da bi investicije u infrastrukturu u narednim godinama mogle dodatno da povećaju produktivnost naše privrede. Ističe se da je nivo kapitalnih investicija države od preko 7% bruto domaćeg proizvoda dvostruko veći u odnosu na njihov nivo od pre šest godina.

S obzirom na popravljanje fiskalne pozicije, agencija očekuje da će se javni dug smanjivati u narednim godinama, a kao značajno ističu i to što se država finansira po veoma povoljnim uslovima na domaćem i međunarodnom tržištu, dodatno smanjujući efektivne kamatne stope.

Agencija ističe da bi u narednom periodu mogla povećati rejting Srbije ukoliko priliv stranih direktnih investicija bude veći od očekivanja ili ako se deficit tekućeg računa platnog bilansa bude dalje smanjivao, što će dodatno ojačati otpornost naše privrede. Rejting bi mogao biti povećan i ako stope rasta bruto domaćeg proizvoda budu još veće od projektovanih.

„Priliv stranih direktnih investicija ove godine blizu je rekordnog nivoa iz 2019. godine i višestruko pokriva deficit tekućeg računa. Pored toga, priliv investicija je rasprostranjen i po delatnostima i po zemljama porekla, i dominantno usmeren u razmenljive sektore. Na taj način, uz sve veće državne kapitalne investicije, stvaramo uslove da ukupne fiksne investicije u Srbiji već sledeće godine dostignu nivo od 25% bruto domaćeg proizvoda i da se na tom nivou zadrže u dužem vremenskom periodu. Po svim tim osnovama podižemo još više naš izvoz i stvaramo osnovu za visoku stopu privrednog rasta Srbije i u srednjem roku. Uz ukupnu stabilnost, stabilnu silaznu putanju javnog duga i čvrstu kontrolu javnih finansija, uverena sam da će Srbija vrlo brzo dostići investicioni rejting”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković, komentarišući mogućnost da Srbija u narednom periodu prvi put dobije kreditni rejting na nivou investicionog.

 

Kabinet guvernera