13.12.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u novembru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 16.453,1 milion evra, što je za 175,3 miliona evra više nego u oktobru. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 144 odsto i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su 13.935,5 miliona evra, što je za 76,0 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca.

Neto prilivi u devizne rezerve tokom novembra ostvareni su po osnovu devizne obavezne rezerve banaka u iznosu od 40,1 milion evra (usled uobičajenih aktivnosti banaka), donacija 16,8 miliona evra, prodaje državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu 15,4 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovama (ukupno 119,2 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u novembru dodatno je uticao pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 231,8 miliona evra, u najvećoj meri po osnovu jačanja dolara prema evru za 3,1%.

Navedeni faktori, koji su u novembru delovali u smeru povećanja deviznih rezervi, bili su više nego dovoljni da pokriju odlive radi izmirenja deviznih obaveza države po osnovu deviznih kredita i drugim osnovima (ukupno 113,0 miliona evra), kao i aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (neto odliv 135,0 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 701,2 miliona evra i bio je za 107,7 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prvih jedanaest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5.997,2 miliona evra.

U novembru, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u novembru prodala 110,0 miliona evra. Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto kupila 850,0 miliona evra.

Kabinet guvernera