20.12.2021.

Rezultati novembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima novembarske ankete, nastavljaju da se kreću u granicama inflacionog cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%).

Uprkos višoj tekućoj inflaciji, predstavnici finansijskog sektora i privrede očekuju da će inflacija u novembru naredne godine biti na nivou od 4,0%, što ukazuje na to da tržišni učesnici aktuelnu višu inflaciju percipiraju kao privremenu.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, finansijski sektor je u novembru zadržao svoja očekivanja na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije (3,0%), dok se srednjoročna očekivanja privrednika kreću u rasponu od 2,5% do 3,0%.

Usidrenost inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi i stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera