28.02.2022.

Sberbank Srbija visoko likvidna i dobro kapitalizovana, posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Srbiji

U vezi s merama Evropske centralne banke i Jedinstvenog odbora za restrukturiranje banaka prema Sberbank Europe AG, Beč, Austrija, koja je vlasnik Sberbank Srbija a.d. Beograd, obaveštavamo javnost da je ova banka, koja posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, visoko likvidna i dobro kapitalizovana, a osnovni izvori njenog finansiranja obezbeđeni su na domaćem tržištu, pa se navedene odluke ni u kom slučaju ne odnose na Sberbank Srbija. U tom smislu, stabilnost i sigurnost poslovanja svih banaka u Srbiji, kao i štednih depozita, u potpunosti su očuvane. Podsećamo i na to da su i dinarski i devizni depoziti klijenata u bankama, u skladu sa odredbama Zakona o osiguranju depozita, osigurani do iznosa od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 
Narodna banka Srbije neprekidno prati i analizira situaciju u finansijskom sektoru, kao i stanje na celokupnom domaćem i međunarodnom tržištu, a posebno sada u uslovima pojačane geopolitičke neizvesnosti izazvane krizom u Ukrajini. Pored toga što pomno prati poslovanje Sberbank Srbija i sve ključne pokazatelje i kretanja, Narodna banka Srbije ima i kontinuiranu komunikaciju s rukovodstvom banke i tokom celog tog procesa nisu identifikovani bilo kakvi problemi u poslovanju banke. Ako bude bilo neophodno, Narodna banka Srbije će preduzeti sve potrebne mere koje ima na raspolaganju s ciljem očuvanja stabilnosti poslovanja banke, a time i monetarne i finansijske stabilnosti, odnosno makroekonomske stabilnosti u celini.
 
Ako bi se za tim javila potreba, Narodna banka Srbije na raspolaganju ima i čitav niz instrumenata i regulatornih mera kojima može da reaguje brzo i efikasno i da time obezbedi likvidnost, odnosno ispunjenje svih obaveza ove banke prema deponentima u svakom trenutku.

Na kraju, ukazujemo na to da će na poslovanje banke dodatno pozitivno uticati i činjenica da je, postupajući u prethodnom periodu po zahtevu Agroindustrijsko komercijalne banke AIK banke a.d. Beograd, Narodna banka Srbije toj banci dala prethodnu saglasnost za sticanje vlasništva u Sberbank Srbija. Trenutno je u toku finalizacija procesa promene vlasništva u Sberbank Srbija a.d. Beograd.

 

Kabinet guvernera