19.04.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

U uslovima rastuće neizvesnosti, kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora, slično kretanjima prethodnih meseci, nastavila su da se kreću u rasponu između 4,5% i 5,0%.

Prema rezultatima martovske ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u martu 2023. godine biti na nivou od 5,0%, dok su, prema rezultatima aprilske ankete agencije Blumberg, inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred niža i iznose 4,5%.

Očekivana inflacija predstavnika privrede za godinu dana unapred, prema anketi agencije Ipsos, smanjena je sa 7,5%, zabeleženih u februaru, na 5,0% u martu i na taj način se izjednačila sa očekivanom inflacijom predstavnika finansijskog sektora.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih, nalaze se u granicama cilja i kreću se u rasponu od 3,0% do 4,0% za finansijski sektor, dok su kod privrednika na nivou od 3,5% za obe posmatrane godine. Ovakvi rezultati ankete mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju smanjenje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.
Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera