31.05.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2022. godine iznosio je 4,4% i neznatno je viši od preliminarne procene, koja je iznosila 4,3%.

Industrijska proizvodnja je u periodu januar–april 2022. godine ostvarila međugodišnji rast od 1,9%, vođena rastom sektora rudarstva (41,5%) usled povećane eksploatacije bakra, zatim prerađivačke industrije (3,1%), dok je sektor energetike zabeležio smanjenje aktivnosti od 16,7%. U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 15 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, metalnih proizvoda i proizvodnje mašina i opreme, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje motornih vozila, proizvoda od gume i plastike i tekstilne industrije.

Posmatrano samo u aprilu 2022, industrijska proizvodnja je povećana za 2,0% međugodišnje, čemu je doprineo rast rudarstva (49,3% međugodišnje). Prerađivačka industrija je praktično stagnirala (–0,1% međugodišnje), dok je proizvodnja u sektoru energetike smanjena (–7,8% međugodišnje).

Promet u trgovini na malo je u aprilu 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, realno povećan za 6,9%, dok je u periodu januar–april realni rast iznosio 9,9% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista je u aprilu viši za 98,1% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 68,2%. U periodu januar–april 2022, ukupan broj dolazaka turista viši je za 67,8% međugodišnje, a broj noćenja turista za 47,2% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u aprilu porastao za 23,8% međugodišnje, a robni uvoz za 38,1% međugodišnje. U okviru robnog izvoza, nastavljen je rast izvoza prerađivačke industrije i rudarstva, dok je, s druge strane, visok rast robnog uvoza posledica pre svega uvoza energenata, ali je zabeležen i visok uvoz intermedijarnih i kapitalnih proizvoda.

Republički zavod za statistiku je objavio i rezultate Ankete o radnoj snazi. Prema podacima Ankete, stopa nezaposlenosti je u prvom tromesečju 2022. iznosila 10,6%, što je za 2,2 procentna niža stopa nego u prvom tromesečju 2021. godine. Pored toga, stopa zaposlenosti se našla na nivou od 49,3%, što je za 3,0 procentnih poena viša stopa nego u istom periodu prethodne godine.

Kabinet guvernera