02.09.2022.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u avgustu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu 2022. godine, za 23 radna dana, realizovana su 20,2 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 2,5 miliona, ili 12,5%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 17,6 miliona, ili 87,5%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 876.520, od čega je 767.342 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 109.179 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 7.265,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 41,5 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 315,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,8 milijardi dinara.

Tokom 12.765 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 4.037 plaćanja, u vrednosti od 73.411.131,19 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera