22.09.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija u avgustu 2023. godine biti 7,0%, dok su prema rezultatima septembarske ankete agencije Blumberg inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred niža i iznose 6,0%.

Očekivana inflacija predstavnika privrede za godinu dana unapred, prema anketi agencije Ipsos, blago je povećana – sa 7,0% u julu na 7,5% u avgustu.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Srednjoročna očekivanja predstavnika finansijskog sektora nastavila su da se kreću u granicama Narodne banke Srbije i iznose 4,5% za dve godine unapred, dok su za tri godine unapred niža i iznose 3,5%. Srednjoročna inflaciona očekivanja privrednika nastavila su da se kreću u rasponu između 4,0% i 5,0%.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju i na to da finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi i očuvana relativna stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera