30.09.2022.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u periodu januar–avgust ove godine zabeležila međugodišnji rast od 2,4%, vođen rastom sektora prerađivačke industrije (3,0% međugodišnje) i rudarstva (28,9% međugodišnje), dok je u sektoru energetike zabeležen međugodišnji pad od 12,7%. U okviru prerađivačke industrije rast je zabeležen u 11 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje derivata nafte, farmaceutskih proizvoda, a zatim od proizvodnje mašina i opreme, hrane i duvanskih proizvoda.

Posmatrano samo u avgustu 2022, industrijska proizvodnja je zabeležila rast od 0,3% međugodišnje, čemu su doprineli rast prerađivačke industrije (1,3% međugodišnje) i rudarstva (3,8% međugodišnje), dok je u sektoru energetike zabeležen pad (–6,7% međugodišnje).

Pokazatelji uslužnih sektora nastavili su da beleže povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo u avgustu 2022, u odnosu na isti mesec prethodne godine, zabeležio je realni rast od 4,6%, dok je realni rast u periodu januar–avgust iznosio 7,4% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u avgustu viši je za 30,9% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 21,0%. U periodu januar–avgust 2022, ukupan broj dolazaka turista viši je za 49,9% međugodišnje, a broj noćenja turista za 30,3% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz je u avgustu ostvario međugodišnji rast od 23,4%, a robni uvoz međugodišnji rast od 29,1%. U periodu januar–avgust 2022, u odnosu na isti period prethodne godine, robni izvoz je ostvario rast od 28,2%, a robni uvoz rast od 38,8%.

Republički zavod za statistiku danas je objavio i podatke o bruto domaćem proizvodu za 2021. godinu, prema kojima je realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2021. iznosio 7,5%, što je iznad prethodne procene od 7,4%. Nominalni bruto domaći proizvod u 2021. iznosio je 6.270 milijardi dinara i bio je za 13,9% nominalno viši nego 2020. godine.

Kabinet guvernera