07.10.2022.

U Narodnoj banci Srbije održana prezentacija predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda – „Dinamika zarada u postpandemijskom periodu i rizici otvaranja spirale između zarada i inflacije”

U skladu s praksom promovisanja naučnoistraživačkih aktivnosti i dosadašnjim pozitivnim iskustvima u institucionalnoj saradnji s Međunarodnim monetarnim fondom na polju naučnoistraživačkog rada, u Narodnoj banci Srbije danas je predstavljena jedna od tematskih celina koja će se naći u predstojećem oktobarskom izdanju Izveštaja o globalnim ekonomskim izgledima (WEO) Međunarodnog monetarnog fonda, pod nazivom „Dinamika zarada u postpandemijskom periodu i rizici otvaranja spirale između zarada i inflacije” (engl. Wage Dynamics Post-COVID-19 and Wage-Price Spiral Risks).

Radi promovisanja svojih istraživačkih aktivnosti i radova, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda povremeno predstavljaju svoje radove u zemljama širom sveta. Narodna banka Srbije je po drugi put (prvi put 2018) zvanični domaćin ovakvog događaja, koji ima za cilj prezentaciju i diskusiju novih saznanja o ekonomskim fenomenima i procesima, a namenjen je zaposlenima u centralnim bankama i ministarstvima finansija, kao i široj stručnoj i akademskoj javnosti.

Organizovanjem ovakvog događaja i predstavljanjem izveštaja i analiza relevantnih međunarodnih institucija doprinosi se razvoju naučnoistraživačkog rada u Srbiji i podizanju diskusije o ekonomskim temama na viši nivo.

Ovu izuzetno aktuelnu temu sa stanovišta globalnog vođenja ekonomske politike, a pre svega monetarne politike, prisutnima je izložio gospodin Filip Vingender (Philippe Wingender), viši ekonomista u Odeljenju za globalne ekonomske studije u okviru Sektora za istraživanje Međunarodnog monetarnog fonda.

Tokom prezentacije predstavljeni su nalazi empirijske analize Međunarodnog monetarnog fonda koja je imala za cilj da predstavi uzročno-posledičnu vezu između inflacije i zarada, posmatrajući je kroz prizmu prethodnih epizoda visoke inflacije u razvijenim zemljama u proteklih 50 godina, uz zaključak da su dugotrajne inflatorne spirale bile retke.

Nakon održane prezentacije, usledila je razmena mišljenja i stavova sa učesnicima, koji su iskazali veliko interesovanje za ovu temu.

Kabinet guvernera